MYOSCULPTOR

 

mysculptor

arrow BodySculptor, za pomocą pola magnetycznego ma na celu stopniowe wyeliminowanie podskórnej tkanki tłuszczowej, jak również redukcję nadmiaru tłuszczu trzewnego.

 

 

arrow Tłuszcz trzewny odpowiedzialnego za wiele chorób naszego organizmu, co w dotychczas stosowanych metodach było niemożliwe.

 

 

Redu-Stim, odpowiedzialnego między innymi za choroby sercowo naczyniowe, udary, nowotwory, a także niepłodność żeńską i męską w szczególności u pacjentów otyłych.

 

 

Efekty

 

arrow Retrospektywne badania w dwóch ośrodkach sportowych na 42 osób wykazały średnią utratę 5,93 cm (2,33 cala) wokół pasa i 6,02 cm (2,37 cala) wokół bioder po 12 sesjach.

 

arrow Postępujące chudnięcie zwłaszcza po drugiej sesji

 

arrow Poprawa wyglądu sylwetki

 

arrow Możliwość zmniejszenie wielkości odzieży o 2 rozmiary

 

arrow Poprawa elastyczności i jędrności skóry

 

Pół godziny sesji MyoSculptor® spala dodatkowe ok 650 kcal.

 

 

Działanie

 

MyoSculptor® aktywuje komórki mięśniowe poprzez działanie wolnozmiennego impulsowego pola magnetycznego, bez absolutnie żadnych skutków ubocznych lub innych negatywnych skutków dla organizmu.

 

Ta bezbolesna technologia była testowana klinicznie i posiada potwierdzone wyniki od ponad 15 lat.

 

Biomagnetyczna aktywacja dotyczy konkretnie kanałów wapniowych w błonach wszystkich komórek mięśniowych. Biologicznie rzecz biorąc, jony wapnia są odpowiedzialne za wywołanie skurczu mięśni. Skurcze mięśni potrzebują szybko dostępnej energii (ATP), do tegowykorzystują rozbicie okolicznych cząsteczek tłuszczu (lipidów):

 

mysculptor

 

arrow W całym ciele poprzez aktywność fizyczną przeprowadzone podczas sesji cardio przez mięśnie szkieletowe.

 

arrow Na poziomie brzucha poprzez aktywność mięśni gładkich narządów wewnętrznych, co dzieje się bez naszej uwagi.

 

arrow Poprawa wyglądu sylwetki

 

arrow Możliwość zmniejszenie wielkości odzieży o 2 rozmiary

 

arrow Poprawa elastyczności i jędrności skóry

 

 

Badania

 

Efekty metody odchudzającej są potwierdzone licznymi badaniami klinicznymi między innymi.

 

 

1. Badanie "chipy DNA"

Dr Philippe Benech (Prediguard)

 

Badanie określa czy technologia "chip" DNA wywołuje potencjalne skutki podczas 12 sesji ReduStim® na aktywność genów ekspresji na poziomie krwi obwodowej u 11 pacjentów.

 

Stwierdzono, że urządzenie generuje silną, istotną odpowiedź na dodatnią modulację ekspresji 89 genów wspólnychj dla wszystkich pacjentów u 73% pacjentów, a w tym równolegle do zmniejszenia ich obwodu pasa.

 

Geny modulowane w tym badaniu kierują się do komórek mięśni. Podsumowując, wykazano, że ReduStim® ma pozytywny wpływ na lipidy nagromadzonych w rejonie brzucha, wokół wnętrzności i w mięśniach.

 

WNIOSEK: Sesje z ReduStim® wywołują niezauważalne skurcze mięśni w mięśniach gładkich, podobne do skurczów powstałych przy wysiłku fizyczny, który prowadzi do lipolizy tłuszczu brzusznego.

 

 

2. Badanie randomizowanej, podwójnie ślepej grupy.

Dr Rodi Courie (Inserm U939 – Szpital Pitié Salpêtrière) – Dr Florence Benichoux)

 

Ocena średniej utraty centymetrów w obwodzie talii u pacjentów z otyłością brzuszną po 12 sesjach ReduStim®.

 

Wykazano, że uwolnione kwasy tłuszczowe nie są przechowywane w wątrobie: ReduStim® dąży wręcz do detoksykacji wątroby.

 

WNIOSEK: Po kuracji 12-sesji z ReduStim® obserwujemy średni spadek obwodu talii o 6,1 cm u chorych z otyłością brzuszną

 

 

2. Badanie działania przy niepłodności.

Dr V. Gallot, Pr René Frydman, Pr R. Fanchin (Medycyna reprodukcyjna Jednostka, Hôpital Antoine Béclère - Clamart)

 

Wyniki zapłodnienia in vitro u otyłych i z nadwagą niepłodnych pacjentek, po zmniejszeniu ich obwodu talii kolejnych 12 sesji ReduStim®.

 

Podczas badania, które zostało przeprowadzone w okresie od marca do grudnia 2011 roku, zbadano włączone 38 pacjentek podchodzących do IVF (pierwszym lub drugim razem) z indeksem masy ciała (BMI> 25 kg / m 2) i podzielono je na cztery grupy na podstawie ich BMI: Nadwaga (25 < BMI < 29,9; n = 11), otyłość klasy I (30 < BMI < 34,9; n = 13), Otyłość Klasa II (35 < BMI < 39,9; n = 8) i otyłość klasy III (BMI> 40 n = 6). Każda pacjentka korzystała z 12 sesji 30 minut ReduStim® (2 sesje w tygodniu) w okresie 6 tygodni poprzedzających stymulacji jajników do zapłodnienia in vitro, bez jakiejkolwiek modyfikacji ustalonych procedur klinicznych.

 

WNIOSEK: Po kuracji 12-sesji z ReduStim®, kliniczne ciąże po zapłodnieniu in vitro, w otyłej populacji niepłodnych ze złym rokowaniem, wynoszą 55,55%, co odpowiada ponad 100% wzrost średniej stymulacji.

 

 

4. Badanie z użyciem zdjęć CT.

Dr Habib Nouira et Dr Bernadette Carpentier

 

Badania przeprowadzone z ReduStim® SP w trybie statycznym, polega na ocenie wpływu wykorzystania urządzenia na zawartość tłuszczu ciała po 12 sesji po 30 minutach od ilościowego i porównania, przed i po leczeniu na podskórnego tłuszczu jedna ręka i trzewnej tkanki tłuszczowej w innych, bardziej dokładnie na poziomie pępka, przez skanera migawki bez przygotowania (Toshiba Aquilion 16).

 

Dwa skany CT przed i po obróbce Redustim® SP. Obwód talii porównano również przed i po obróbce z zastosowaniem pomiaru centymetrów.

 

Analiza biologiczna AST i ALT przeprowadzono także przed i po obróbce, w celu zbadania wpływu ReduStim na wątrobę. Pomiar ciśnienia krwi przeprowadzono każdego pacjenta przed i po leczeniu.

 

Wyniki: Badanie to przeprowadzone na 20 ochotnikach (12K + 8M) ważących się średnio 95,30 kg na S0 i ze srednim BMI w S0 30,90 prowadzić do następujących wyników po 12 sesji z ReduStim® SP:

 

arrow Średni ubytek masy 5,45 kg

 

arrow Średnie zmniejszenie BMI 6%

 

arrow Średnie zmniejszenie obwodu talii 7 cm

 

arrow zmniejszenie masy tkanki tłuszczowej trzewnej o 8,2%

 

arrow Zmniejszenie podskórnej tkanki tłuszczowej o 4,1%

 

arrow Przeciętny spadek transaminazy ALT i AST, przez odpowiednio 17,4% i 18%

 

WNIOSEK: obwód talii, jako leczenie pierwszego rzutu i ilościowego oznaczania masy trzewnej tkanki tłuszczowej, jako leczenie drugiego rzutu, są prawdziwe wskaźniki bieżącego i przyszłego zdrowia osoby.

 

badaniabadania

 

 

Wskazania

 

Istnieją dwa podstawowe kryteria, które mogą być stosowane w ocenie wyników:

 

Wyniki w zakresie zdrowia: głównie ze względu na wpływ na mięśnie gładkie:

 

arrow zmniejszenie nadmiaru tłuszczu trzewnego, co powoduje wiele chorób metabolicznych tj. sercowo naczyniowe, udary mózgu, nowotwory, a także niepłodność męska i żeńska, w szczególności u pacjentów otyłych.

 

Wyniki w zakresie figury: głównie w związku z wpływem na mięśnie poprzecznie prążkowanych:

 

arrow pozbycie się "koła zapasowego", redukcji do około dwóch rozmiarów ubrań w 12 półgodzinnych sesji.

 

 

Przeciwwskazania

 

arrow Rozrusznik serca

 

arrow Ostre zapalenia wirusowe i bakteryjne

 

arrow Choroby zakaźne

 

arrow Niewyrównana niewydolność serca

 

arrow Epilepsja

 

arrow Ciąża (względne)

 

 

MyoSculptor
ReduStim